VİZYONUMUZ
Altyapı çalışmalarıyla Türkiye’yi dünyanın sayılı Kyokushin Karate ülkelerinden biri haline getirmek, Türk Kyokushin Karate’sinin saygınlığını uluslararası arenada  arttırmaya yönelik projeler üretmek, Kyokushin Karateyi ülkenin en yaygın ve tanınır sporlarından biri haline getirmek.

MİSYONUMUZ
Ülkemizde Gençliğimizin sağlıklı,disiplinli,topluma faydalı bireyler olamasına Kyokushin Karate sporu yoluyla katkı sunmak,kamu kurumlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak başarılı sporcular yetiştirmek Türk Kyokushin Karatesini Dünyada saygın bir yere getirip söz sahibi yapmak.

STRATEJİK PLAN

Antrenör ve Hakemlerimizi seminerler ve kurslar düzenleyerek bilgilerini artırmak ve örnek spor adamı olmalarına katkı sunmak.

Uluslararası Turnuvalar, Kamplar düzenleyerek, turnuva ve kamlara katılarak  uluslararsı iş birliği ve barışa katkı sunmak

Kyokushin Karate Sporunu tabana yaymak

Kyokushin Karate Sporunu Turnuvalar ve gösteriler düzenleğerek geniş kitlelere tanıtmak.

Medya ve sosyal medyada profesyonel çalışmalarla Kyokushin Karate’nin tanınırlığını yaygınlığını artırmak.