IKO Kata Müsabaka Kuralları ve Puanlama

1-) Müsabaka Alanı: IKO Kumite Talimatı ile aynı

2-) Kıyafet: IKO Kumite Talimatı ile aynıdır.Gösterişli saç tokaları veya saç
bantları yasaktır. Koyu renkde plastik saç bantlarına izin verilir.

3-)  Kata Müsabakası: Eleme turunda belirli bir kata çizilir ve 6 finalist
belirlenir.Final turunda, müsabık kendi katasını seçebilir. Eleme
turundan, final turuna çıkan sporculardan, eleme turunda en düşük
puan alanı, ilk katayı çizer.

#Bu Uluslar arası Online Kata Şampiyonası için final turunda da
kata belirlenecektir.

4-) Puanlama

 1. Başlangıçta hakemler, performans için 8.0 puan belirleyeceklerdir
  ve sporcunun her hatasında puan düşeceklerdir. Eğer sporcunun
  puan düşülmesini gerektirecek bir hatası olmazsa performansı
  için puan ilave edilebilir.Puan düşülmesi, 1 puanın onda biri
  ölçüsünde olabilir. Örnek: 0.1 ~0.2, ve puan ilaveleri de 1 puanın
  onda biri ölçüsünde olabilir. Örnek: 0.1~0.4. Bir kata performansı
  için alınabilecek en yüksek puan 10.0, ve en düşük puan ise
  6.0’dır.
 2. En yüksek ve en düşük puanlar atılır, kazananı belirlemek için ortada
  kalan üç puan hesaplanır. Eğer puanlar eşitse sporcuların en düşük
  puanlarına bakılır. En düşük puanlar arasında puanı en yüksek olan
  sporcu kazanır. Eğer en düşük puanlarda eşitse o zaman sporcuların
  en yüksek puanına bakılır. Bu puanlardan en yüksek puanlı sporcu
  kazanır.
 3. Eğer final turunda üç sporcunun da puanı aynı ise, eleme turunda
  en yüksek puanı alan sporcu kazanır. Eğer bu puan da eşitse,
  sporcular tekrar kata çizer.

5-) Puanlama Standartı:

Diskalifiye(Gerekli hallerde, hakem heyeti diskalifiye kararı alır)
Bir sporcu aşağıdaki hallerde diskaliye olur:

(1) Farklı bir kata çizerse
(2) Performansı esnasında durur ve devam edemezse
(3) Kemeri veya pantolonu düşerse, ya da üniforması açıkça çok dağınık
hale gelirse.

* En düşük skor olan 6,0 alırsa (Gerekli hallerde, hakem heyeti diskalifiye
kararı alır)
Aşağıdaki durumlarda sporcu 6.0 puan alır:
(1) Belirlenen katanın bir bölümünü yapmazsa
(2) Olağan dışı bir süre boyunca performansını durdur sonra devam
ederse. * Bir anlık bir duruş sadece 0.1 puan düşürülmesine neden
olur.

Puan düşürülen kategoriler:

1-) Düşürülme:

(1) Denge kaybı

(2) Tam doğru olmayan hareketler(duruş, hareket, göz teması)

(3) Aşırı abartılı hareketler

(4)  Yetersiz stres gücü, teknik hızı veya nefes kontrolü(Kiai, Ibuki)

(5) Çift hareket (çift adımlama)

2-) Düşürülme:

(6) Bariz teknik hata (kiai olmaması, ya da yanlış harekette kiai)

(7) Tam doğru olmayan hareket tekrarı

(8) Düzensiz kıyafet (Chakui no midare)

(9) Görgü kurallarını ihlal (Fujuubun na rei)

(10) Alandan çıkmak (Jogai); Bir ayak ya da iki ayakla

Eğer sporcunun puan düşmesini gerektirecek bir durumu yoksa,
puan eklenebilir.

Puan ekleme kriterleri (0.1~0.4 puan eklenebilir)

(1) Hız (uygun uygulama/zamanlama)

(2) Güç ve Kime (tekniği keskin bitirme)

(3) Ritim (Waza no kankyu)

(4) Kiai ve Ruh (Kihaku)

(5) İfade etme (tekniği anlama ve rakibi hayal etme)

Puan düşürme için tipik örnekler:

Denge kaybı: Kake Ashi Dachi or Kosa Dachi’de denge kaybı
(örneğin, Pinan Sono 4, 5 ve Gekisai Sono San)

Tam doğru olmayan hareketler: (örnekler aşağıdadır)

(1) Uygunsuz Duruş:

 • Kiba Dachi: Duruş çok geniş. Ayak parmakları Shiko Dachi gibi dışarı
  dönük.
 • Zenkutsu Dachi: Arka bacağın dizi bükülmüş. Arka bacağın
  topuğu yukarıda. Arka bacağın parmak açısı 45 dereceden daha geniş
 • Kokutsu Dachi: Duruş çok dar. Ön bacağın topuğu, Neko Ashi Dachi
  gibi çok yukarı kaldırılmış.
 • Kosa Dachi: Her iki ayak parmaklarının yönü düzgün şekilde
  eşleşmiyor ve duruş sanki Kake Ashi Dachi’ye benziyor.

(2) Tam doğru olmayan teknik (El & ayak şekli, tekniğin yörüngesi, hedef,
kolların açısı, vs)

(3) Tam doğru olmayan adım çalışması (kesin olmayan Unsoku)

(4) Hareket etmede anlık tereddüt

(5) Tam doğru olmayan bakış:

 • Rakiple göz teması kurmama
 • Hanmi pozisyonunda rakiple göz teması kurmama;Kokutsu

Dachi Shuto Mawashi Uke gibi

(6) Tam doğru olmayan duruş (Öne veya arkaya eğilme gibi, vs)

Aşırı abartılı hareketler:

 • Çok yukarı tekme
 • Tekmeyi çok uzun süre tutmak
 • Bir hareketi, özellikle dramatik bir etki yaratmak için doğru
  yapmamak,örnek:kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken bir
  harekette çok yavaş hareket etmek veya durmak.

Yetersiz stres gücü, teknik hızı veya nefes kontrolü:

 • Uygun güç, uygun ritim ve uygun kiai tekniklere eşlik etmelidir.
 • Uygun Ibuki uzunluğunu sergilememek (kısa veya uzun)

Çift hareket / Çift adımlama:

 • Harekeler tek bir seferde tamamlanmalıdır. (I-kyodo),çift
  hareketle değil(Ni-kyodo). Bu hata Shuto Mawashi Uke yapıldoğında
  sıklıkla görülür.
 • . Çift adım gibi ekstra hareketler (Nido Bumi) ve iki kez Hikite
  çekmek.

Bariz teknik hata (# tam doğru olmayan teknikle karıştırmayın).

Tam doğru olmayan hareketlerin tekrarı: Eğer tam doğru olmayan
hareketler sıklıkla tekrar ediliyorsa sadece 0,2 puan kırılır. (tam doğru
olmayan duruş, veya çift adım)

Düzensiz kıyafet (Chakui no midare):

 • Dağınık üniforma/görünüş
 • Kemer düğümünün açılması. (Eğer kemer düşerse, sporcu
  diskalifiye edilir.)

Görgü kurallarını ihlal (Fujuubun na rei):

 • Eğer bir sporcu tatamiye girişte ve performansına başlamadan önce
  uygun bir şekilde selam vermezse, hakem ona selamını yinelemesini
  söyleyecektir ve bu sporcudan 0.2 puan kırılacaktır.
 • Performans bittikten sonra puan kırılması yapılmaz ancak hakem
  sporcudan selamını yinelemesini isteyecektir

Alandan çıkmak (Jogai): Eğer sporcunun ayağı çizgiden dışarı çıkarsa ya
da çizginin üstüne gelirse, sporcudan 0.2 puan kırılır; ancak kullanılan
tatami standart ölçülerden küçükse bu kural uygulanmaz ve puan
düşürülmez.