YENİ IKO MÜSABAKA KURALLARI

Hakemlik Prensipleri:

Hakem paneli ve Şampiyona Komitesi müsabakaların yönetiminde hakemlik açısından eşit otoriteye
sahiptir ancak son karar Baş Hakeme aittir. Kumiteraundları üç dakikayla sınırlandırılmalıdır ( eleme
raundları iki dakika) ve uzatma raundları (eğer varsa) iki dakika olmalıdır. Eğer gerekli olduğuna
kanaat getirilirse Baş Hakem ekstra zamana müsaade edebilir. Baş Hakem, Şef Hakeme danıştıktan
sonra müsabaka programında değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Baş Hakem gerekli görürse
Müsabaka Komitesini toplantıya çağırabilir.

Serbest Stil Dövüş(Kumite)

A.Temel Prensipler

1-) Her raund üç dakika sürmelidir(eleme raundları iki dakika) ve uzatmalar (eğer varsa) iki dakika
2-) Müsabık şu durumlarda kazanmış sayılır:

  • Bir tam puan alınca (Ippon)
  • İki yarım puan alınca (2XWaza Ari =AwaseIppon)
  • Hakem Kararı ile (HanteiGachi)
  • Rakibi diskalifiye olan (Shikkaku) veya geçerli bir neden olmadan raunda katılmayan (Kiken)

B. Tam Puan (Ippon) ile kazanma

3-) Faul olarak belirlenmiş teknikler haricinde, rakibin üç saniyeden fazla süre yerde kalmasına ya da
dövüşme arzusunu kaybetmesine neden olan yumruk (tsuki), tekme (keri), dirsek (hijiuchi) vb.
vuruşlar tam puan getirir

4-) Eğer bir müsabık rakibini herhangi bir teknikle örneğin çabuk bir ayak süpürmesi (ashikake ) ile
düşürürse yada kendisine yapılan bir jodanmawashi geriye kontra atak olarak bir süpürmeyle rakibini
sırt üstü yere düşürürse vekombinasyonun devamı olarak yerdeki rakibin karın bölgesine yapacağı
hafif temaslıbir yumruk tekniği (gedan tsuki ve kiai ile zanshin) zamanlama ve diğer kriterlerede
bakılarak Ippon olarak değerlendirilebilir.

C. Yarım Puan (Waza ari)

5-) Faul olarak belirlenmiş teknikler haricinde, rakibin üç saniyeden daha az süre yerde kalmasına ya
da dövüşme arzusunu kaybetmesine neden olan yumruk (tsuki), tekme (keri), dirsek (hijiuchi) vb.
vuruşlar yarım puan getirir. Buna benzer olarak bir müsabık yere düşmez ancak bir yumruk (tsuki),
tekme (keri), dirsek (hijiuchi) vb. teknik sebebiyle dengesini kaybederse, uygulayana yarım puan
verilir

6-) Rakibin jodanseviyesine uygulanan bir jodan geri (jodanmawashi geri, jodanmae geri, jodanushiro
geri, jodanushiromawashi geri ve jodan hiza geri, vb.) tekniğinden sonra kombinasyonun devamı
olarak doğru mesafe ve düzgün konsantrasyonla yapılan temassız bir yumruk (tsuki ve kiai ile zanshin)
rakip düşmez ya da dengesini kaybetmezse bile zamanlama ve diğer kriterlere bakılarak waza ari
olarak değerlendirilebilir.

7-) Eğer bir müsabık chudan geri ile (chudanmae geri, chudanushiro geri, vb.) düşürülür ve akabinde
kombinasyonun devamı olarak kendisine doğru mesafe ve düzgün konsantrasyonla yapılan temassız
bir yumruk (tsuki ve kiai ile zanshin) uygulanırsa bu teknik zamanlama ve diğer kriterlerede bakılarak
Waza ari olarak değerlendirilebilir

8- ) Eğer bir müsabık rakibini herhangi bir teknikle örneğin çabuk bir ayak süpürmesi (ashikake ) ile
düşürürse yada kendisine yapılan bir jodanmawashi geriye kontra atak olarak bir süpürmeyle rakibini
düşürürse, kombinasyonun devamı olarak rakibine yapacağı temassızbir yumruk tekniği (gedan tsuki
ve kiai ile zanshin) zamanlama ve diğer kriterlerede bakılarak Waza ari olarak değerlendirilebilir.

9-) Rakibin tekniğini engelledikten sonra (kaitendomawashi) ve rakibin sırtı yerdeyken,
kombinasyonun devamı olarak yerdeki rakibin karın bölgesine yapacağı hafif temaslıbir yumruk
tekniği (gedan tsuki ve kiai ile zanshin) zamanlama ve diğer kriterlerede bakılarak Waza ari olarak
değerlendirilebilir.

10-) Yere düşen müsabık, düşer düşmez yerden bir keri age tekniği ile atak yapabilir. Ve bu keri age
tekniği ile madde 3 ve 5’e göre Waza Ari yada Ippon alabilir.

11-) Eğer bir müsabık rakibinin kurallar dahilinde yaptığı bir vuruştan dolayı yaralanırsa (alın
bölgesindeki küçük kesiklerde dahil olmak üzere), ve tatami dışında tedavi edilmesi gerekirse,
müsabaka başkanı rakibe Waza Ari verilmesine karar verebilir.

12-) İki Waza ari bir tam puan eder ve galibi belirler (2 WAza Ari= AwaseIppon)

***Düşürme Teriminin Tarifi: Eğer rakibin elleri veya bedeninin her hangi bir yeri yere temas ederse
(ayak altı hariç) veya rakip reaksiyon gösteremeyeceği bir durumdaysa (ShiniTai)

D.Hakem Kararı İle Kazanma (Hantei)

13-) Raund sonunda puan yoksa, kazanan hantei ile belirlenir

14-) 5 hakemden en az 3’ü karara katılmalıdır

15-) Karar vermedeki kriterler önem sırasına göre aşağıda belirtilmiştir

[A] Hasar

[B] Kullanılan etkili teknikler (Yuko –Da)

[C] Kullanılan teknik sayısı (Tekazu) / Agresiflik (Kosei)

16-) Eğer bir müsabığın bir cezası varsa (GentenIchi) ve bir yarım puanı varsa (Waza Ari) bunlar
birbirini dengeler. Eğer bir müsabığın cezası yada yarım puanı yoksa o zaman kazanana karar verilir

GentenIchi= Waza Ari

17-) Diskalifiye ile yada rakibin çekilmesi ile kazanma

E.UZATMALAR (Enchosen)

18-)  Eğer hakem panelinin 5’de 3’lük çoğunluğu karar için sağlanamamışsa, berabere ilan edilir ve
uzatma verilir.

19-) Eğer iki uzatmadan sonra hala galip belirlenememişse kazanan 10 KG. hafif olan müsabıktır. Eğer
kilo farkına göre de kazanan belirlenemezse, kırış testi (tameshiwari) esnasında kırılan tahta sayısı
kazananı belirlemedeki kriterdir

Eleme raundlarında eğer bir uzatma sonrasında karar verilemezse ve müsabıklar arasındaki kilo farkı
10 KG. dan az ise tek bir ‘’suddendeath’’ (altın vuruş) uzatması yapılır.

20-) Eğer kazanan kilo farkı ve kırılan tahta sayısına göre de belirlenemiyorsa, Baş Hakem Ve Şef
Hakem, kazananı müsabıkların tekniğine, dövüş ruhuna ve ceza sayılarına ,vb. göre belirleyebilir.

Burada üçüncü bir uzatmada olabilir.

21-) 21. 19 ve 20. Maddeler temel prensipleri belirtir. Ancak Baş Hakem ve Şef Hakem gerekli görürlerse
farklı değişiklikler yapabilirler

F.Fauller (Hansoku)

22-) Aşağıda belirtilen davranışlar faul olarak değerlendirilir:

(1) GanmenOuda: Hafifçe de olsa rakibin yüz ve boynuna, el veya dirsekle atak yapmak. Bununla
birlikte yüze yapılan aldatmacalara müsaade edilir. (Fent vermeye)

(2) Kin geri yada Kintekienokogeki: Kasıklara yapılan tekmeler

(3) Zutsuki: Yüze yapılan itişler

(4) Taoreta aite enokogeki: Madde 4 ve Madde 9 da belirtilen hafif temaslı gedan tsukiler haricinde
yerde olan rakibe yapılan ataklar

(5) Seboneenokogeki: Omurga yada omuriliğe yapılan ataklar

(6) Kake : Rakibin boynunu yada bedeninin herhangi bir yerini bükmek

(7) Tsukami: Rakibin ünifomasını (dogi), kollarını ve ayaklarını yakalama ve tutmak

(8) Kakaekomi:Rakibin bedeninin bir kısmını, örneğin bacak gibi tutmak

(9) Nage: Rakibi fırlatmak

(10)  GanmenenoOshi (KubienoOshi):Rakibin yüzünü yada boynunu itmek

(11) RenzokushitenoOshi: Birden fazla itmek

(12) Osae: Omuzu elle tutmak gibi rakibin bedeninin bir kısmını tutmak

(13) Munewoawasetenokogeki / Te woawasetenokogeki: Rakibin ellerine dokunmak yada göğüs
göğüse yapışmak

(14) Kakenige: Rakibe tekme veya yumruk attıktan sonra yere düşme veya dışarı çıkma gibi
durumların sürekli tekrarlanması

(15) Jogai: Müsabaka alanından sık sık çıkmak

(16) Jogaikaranokogeki: Müsabaka alanı dışından atak yapmak

(17) Hakem ‘’Yame’’dedikten sonra atak yapmak

(18) Kansetsuenokogeki : Chusoku,sokuto, kakato ile direk önden dize atak yapmak.

(19) Hakemlerin faul olarak algılayacağı diğer davranışlar.

***Oshi: Seiken, shotei, shuto,kote ve hiji ile yapılan anlık tek itişler serbesttir.
*** Sabaki: Bir saniye için elleri ve kolları savuşturmak serbesttir. Rakibin bedeninin bir kısmını (kollar
yada ayaklar gibi döndürmek veya atmak yasaktır

***Oshi, Sabaki ve AshiKakeyi bir saniye içinde kombine etmek serbesttir

23-) Kasıtlı yapılan hareketler haricinde, İlk faul (Chuiıchi) uyarısına, İkinci Faul (ChuiNi) uyarısına
neden olur. Üçün faul ( GentenIchi) cezasına, dördüncü faul ise (GentenNi) cezasına ve otomatik
olarak diskalifiyeye neden olur (Shikkaku).

G.Cezalar (Genten)

24-) Aşağıdaki durumlar otomatik olarak bir cezaya neden olur:

(1) Kasıtlı yapılan faul

(2) Hakem tarafından kötü niyetle yapıldığına inanılan davranışlar

H.Diskalifiye (Shikkaku)

25-) Aşağıda belirtilen davranışlar diskalifiyeye yol açar:

(1) İki ceza (GentenNi=Shikkaku)

(2) Bir raund esnasında hakemin talimatlarına uymamak

(3) Açıkça şiddet içeren davranışlar, kasten yapılan ciddi fauller, kasten gösterilen kötü tutumlar.
Diskalifiye olan müsabık ödül almaya hak kazanmışsa, ödülü elinden alınabilir

(4) Müsabaka esnasında bir dakikadan uzun süre dövüşmemek. Bu dövüş ruhunun eksikliği olarak
görülür ve iki müsabıkta diskalifiye edilir

(5) Raunda geç gelme yada gelmeme

(6) Resmi olmayan kıyafet yada koruyucu ekipman giyme

(7) Şampiyona başvurusunda belirttiğinden 10KG. eksik/fazla olmak

26-) ShiaiHoki: Geçerli bir sebebi olmadan belirlenmiş müsabakaya katılamama durumunda ceza
kesilir. İstisnalar aşağıdadır:

(1) Resmi doktor tarafından yapılan muayene sonucunda şampiyonaya devam edecek fiziksel
durumda olmamak

(2) Müsabakanın hemen öncesinde veya esnasında,müsabığın yakınlarından birinin başına önemli bir
olay gelmesi. Bu durumda müsabakayı terk etme için izin, Şef hakem ve müsabaka komisyonu
tarafından verilir.

I.K.O KIRIŞ TESTİ (Tameshiwari)

1-) Kırış testi için kullanılacak malzemeler 33 santimetre uzunluğunda, 21 santimetre genişliğinde ve
24 milimetre kalınlığında tahtadan olmalıdır. Hakemler ve teftiş heyeti materyallerin IKO
standartlarında olup olmadığını kontrol eder.

2-) Puanlar, kırılan tahta sayısına göre verilir.

3-) Her müsabık kırış testi için dört teknik kullanmalıdır: Seiken, Sokuto, Enpi, Shuto. Kırılan tahtaların
toplam sayısı puanı oluşturur.

4-) Her müsabık en az üç olmak üzere istediği kadar tahta kırmaya teşebbüs edebilir.

5-) Eğer ilk denemede müsabığın belirttiği tahtaların tamamı kırılmazsa hiç puan verilmez.

6-) Başarısızlık halinde müsabığın tekrar denemesine izin verilir ama tahta sayısı üç ile sınırlandırılır.

7-) Eğer müsabık ikinci denemede de tahtaları kıramazsa, puanı 0 olarak belirlenir.

8- ) Kırış testi için kullanılacak tahtalar, iki sabit bloğun üstüne yerleştirilmelidir. Müsabıkların,
hakemlerin izni olmadan, blokları hareket ettirmeleri yasaktır.

9-) Müsabıkların, bloklara ve tahtalara dokunması yasaktır. Ama her bir tahta arasındaki boşluğu
inceleyebilirler ve en üste ince bir bez (hakemler ve teftiş heyeti onayladıktan sonra) koyabilirler.

10-) Kırış testi hakemin talimatlarına uygun olarak yapılacaktır. Test için belirtilen süre iki dakikadır.
Süre geçilirse bu başarısız bir kırış denemesi olarak değerlendirilecektir.

I.K.O STANDART HAKEM HAREKETLERİ

Kumite

Raundun başlatılması:

1-) Görevli olan kişi müsabıkları çağırır. Rakipler tatamiye birbirlerine zıt taraflardan girmelidir

2-) Orta hakem, tataminin ortasında, merkez çizgisinden üç metre uzakta durur. Saygı için gerekli
komutları verir:’’ShomenniRei’’ ve ‘’ OtoganiniRei’’ . Raund Orta Hakem ‘’Hajime’’ dedikten sonra
başlar.

3-) Eğer müsabıklardan birinin yada ikisinin birden elbisesi açılırsa, hakem müsabakayı durdurur ,
müsabıklar yerlerine geçerler ve arkaları birbirine dönük şekilde elbiselerini düzeltirler.